Detta är vårt team, en sammansvetsad grupp med många års erfarenhet och utan rädsla för framtida nyheter.